Η GS TRANS παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης της αλυσίδας εμπορευμάτων και εγγυάται την ασφαλή επανοπροώθηση φορτιών στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Το πεδίο των δραστηριοτήτων της εκτείνεται στην παγκόσμια σφαίρα καθώς διαθέτει σπουδαίες διασυνδέσεις και ενεργές συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος Authorised Economic Operator (AEO) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, δύναται να λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των επιχειρήσεων τρίτων χωρών οι οποίες επιθυμούν να προωθήσουν τα αγαθά τους στον κόσμο, περνώντας μέσα από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Αυτό σημαίνει ότι η GS TRANS αναλαμβάνει, πέρα από την ασφαλή μεταφορά, την διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτοντας έτσι πλήρως το φάσμα της επαναπροώθησης φορτίων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποδέχεται τα φορτία στις αποθήκες τις σε Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εκτελεί τις φορολογικές, τραπεζικές και τελωνειακές διαδικασίες που διέπουν κάθε εμπορευματική μεταφορά. Εκπροσωπεί δηλαδή τους συναλλασσόμενους σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των διαδικασιών και την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων. Ενώ, εγγυάται την ασφαλή έκβαση των μεταφορών. Η GS TRANS παρέχει τα εχέγγυα για μια εύκολη και σύννομη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εκρηκτική αύξηση πελατών από τις χώρες της Ασίας.

Το Δίκτυό Μας

Ιταλία

Ισπανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ολλανδία

Βέλγιο