ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς .Η GSTRANS δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δύναται επίσης να «κλείσει» την παρούσα ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 

Τα παραπάνω περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν και σε πελάτες που κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά τον  Έλεγχο Φορτίου και τον Υπολογισμό Κόστους Μεταφοράς . Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στα στοιχεία που παρέχονται από τον πελάτη.

 

Η GSTRANS  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής λόγω νέων στοιχείων. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή κάθε πληροφορία σχετική με την τιμολόγηση.

 

Η GS TRANS δεν ευθύνεται για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν από τη χρήση ή την επιδεικνυόμενη εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ή όποια άλλη ιστοσελίδα ενδεχομένως συνδέεται με την παρούσα. Συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά – κάθε απώλεια ή κέρδος, η τυχόν επιβάρυνση κόστους, η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα χειρισμού των χειριστών ή κάθε πρόβλημα αυτού.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο προς εξυπηρέτηση. Η εταιρεία δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και εισέρχεσθε σε αυτούς με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η GSTRANS ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την χρήση των σελίδων αυτών αναγνωρίζει ή αποδέχεται.

 

Η GSTRANS ουδεμία υπαιτιότητα λόγω εμφάνισης ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων που εισέρχονται με δόλο ή τυχαία στην ιστοσελίδα και συνδεδεμένων ιστοσελίδων αναγνωρίζει ή αποδέχεται.

 

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην εταιρεία μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας διαλαμβάνονται αυτομάτως ως περιέχοντα συναίνεση για επεξεργασία εκ μέρους της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, όπως αυτός ισχύει.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία, όλων των δικαιωμάτων διατηρουμένων από την GSTRANS. Τμήματα της ιστοσελίδας ωστόσο ενδέχεται να περιλαμβάνουν εικόνες ή κείμενα υποκείμενα σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αντίστοιχων παρόχων.