ΕΚΤΕΛΟΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Κλιμάκιο έμπειρων εκτελωνιστών με γνώση γύρω από τις διακρατικές συμφωνίες και τη φορολογική νομοθεσία διεθνώς, αναλαμβάνουν οποιοδήποτε εμπορικό εγχείρημα ή άνοιγμα των πελατών μας στις παγκόσμιες αγορές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – THIRD PARTY LOGISTICS (3PL)

Τα εμπορεύματα αποθηκεύονται στις ασφαλείς, φυλασσόμενες αποθήκες μας σε Πειραιά, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο. Το δίκτυο διανομών της εταιρείας καλύπτει όλη την Ελλάδα καθώς επίσης και την Ε.Ε., με στρατηγικούς εταίρους σε Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεταφορά πραγματοποιείται με ένα ή συνδυασμό μεταφορικών μέσων.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Για να έχετε πρόσβαση στις πλατφόρμες της εταιρείας και στα έγγραφα που σας αφορούν, να κάνετε tracking των φορτίων σας κ.α., σας εκδίδουμε εμπορικό κωδικό συνεργάτη.

CARGO TRACKING