Η GS TRANS παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης της αλυσίδας εμπορευμάτων και εγγυάται την ασφαλή επανοπροώθηση φορτιών στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Το πεδίο των δραστηριοτήτων της εκτείνεται στην παγκόσμια σφαίρα καθώς διαθέτει σπουδαίες διασυνδέσεις και ενεργές συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος Authorised Economic Operator (AEO) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως εκ τούτου, δύναται να λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των επιχειρήσεων τρίτων χωρών οι οποίες επιθυμούν να προωθήσουν τα αγαθά τους στον κόσμο, περνώντας μέσα από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Αυτό σημαίνει ότι η GS TRANS αναλαμβάνει, πέρα από την ασφαλή μεταφορά, την διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτοντας έτσι πλήρως το φάσμα της επαναπροώθησης φορτίων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποδέχεται τα φορτία στις αποθήκες τις σε Πειραιά, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο. Παράλληλα εκτελεί τις φορολογικές, τραπεζικές και τελωνειακές διαδικασίες που διέπουν κάθε εμπορευματική μεταφορά. Εκπροσωπεί δηλαδή τους συναλλασσόμενους σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των διαδικασιών και την τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων. Ενώ, εγγυάται την ασφαλή έκβαση των μεταφορών. Η GS TRANS παρέχει τα εχέγγυα για μια εύκολη και σύννομη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που έχει οδηγήσει στην εκρηκτική αύξηση πελατών από τις χώρες της Ασίας.

Ως αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος της Ε.Ε. ορισμένα από τα οφέλη που απολαμβάνει η GS TRANS είναι:

  • ταχύτερος εκτελωνισμός
  • γρηγορότερες εμπορευματικές ροές που συνεπάγονται την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας
  • πιστοποίηση των διεθνών μεταφορών
  • διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων πελατών προερχομένων από χώρες εκτός Ε.Ε.

Τα στελέχη της GS TRANS διαθέτουν εμπειρία γύρω από τους κλάδους του διεθνούς εμπορίου και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Γνώστες της παγκόσμιας αγοράς και της νομοθεσίας που αφορά στις εμπορικές, φορολογικές και εκτελωνιστικές διαδικασίες, εγγυόμαστε την παροχή υπηρεσιών logistics, εθνικών και διεθνών μεταφορών, ασυναγώνιστης ποιότητας.

Τα αγαθά συγκεντρώνονται στις αποθήκες μας σε Πειραιά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης είναι εφικτή με in house tracking μέσω της CRM πλατφόρμας που διαθέτουμε.

Τα έμπειρα στελέχη και ο σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισμός εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία στην διαχείριση των εμπορικών, εισαγωγικών και εξαγωγικών πράξεων που αναλαμβάνουμε.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στην GS TRANS εκσυγχρονίζουμε διαρκώς διαδικασίες και συστήματα προκειμένου να συμβαδίζουμε με τα διεθνή δεδομένα στους χώρους του διεθνές εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας είναι η προαγωγή των αρχών της Ε.Ε., η επιμόρφωση των συνεργατών μας, η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας και των συνεργατών μας. Τα τελευταία χρόνια επιλέγουμε τις «συνδυασμένες μεταφορές». Για την εκτέλεση του έργου μας, συνδυάζουμε μέσα μεταφοράς με τον μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.

Οι αρχές που διέπουν την αποστολή μας είναι:

  • ασφάλεια
  • αξιοπιστία
  • διαρκής εξέλιξη
  • ατέρμονη προσπάθεια για βελτίωση
  • ομαδικό πνεύμα
  • ευαισθησία για το περιβάλλον