Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η βιωσιμότητα των φυσικών οικοσυστημάτων δεν απασχολεί απλά την GS TRANS αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της.

Αναζητώντας νέους τρόπους ώστε να καταστήσει την εκτέλεση των υπηρεσιών της φιλική προς το περιβάλλον, η εταιρεία χαράσσει αναλόγως την οικολογική της πολιτική. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια εφαρμογής της τελευταίας, εφαρμόσαμε σειρά από ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα με τα οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, εφαρμόζουμε το concept των «συνδυασμένων μεταφορών» και  επιλέγουμε κατά κύριο λόγο οικολογικά μέσα μεταφοράς των φορτίων όπως είναι ο σιδηρόδρομος και το πλοίο.

Αρχικά, κάναμε χρήση του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Μάρκο Πόλο II»

το οποίο παρείχε χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφέρουν τα φορτία τους με οικολογικό τρόπο. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του προγράμματος στραφήκαμε στις μεταφορές φορτίων μέσω θαλάσσης, ηλεκτρικού τρένου και στις ποτάμιες μεταφορές μέσα από χώρες που διαθέτουν πλωτές αρτηρίες. Ύστερα από την οριστική κατάργηση του «Μάρκο Πόλο II» το 2014, η εταιρεία μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Παράλληλα, το concept των «συνδυασμένων μεταφορών» (αλληλοσυμπλήρωση των μεταφορικών μέσων) βρίσκεται στην βάση της οικολογικής μας πολιτικής. Πραγματοποιούμε την μεταφορά των εμπορευμάτων κάνοντας χρήση παραπάνω του ενός μεταφορικού μέσου, συνδυάζοντας μέσα όπως το πλοίο και τον σιδηρόδρομο, με τις λιγότερες δυνατές απαιτήσεις σε ενέργεια καθώς και το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον.