Η GS TRANS διαθέτει στρατηγικούς στόχους με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Έχοντας αναγνωρίσει το μέγεθος της κλιματικής κρίσης καθώς και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια κοινότητα, η εταιρεία, είναι ένθερμος υποστηρικτής των 17 στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Επίσης, έχοντας επίγνωση του αντίκτυπου των δράσεων της στην κοινωνία και το περιβάλλον, αναπτύσσει την πολιτική της σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε τρεις πυλώνες:

Α. Ως προς το προσωπικό

  • Μέριμνα για εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων μας πάνω στις διεθνείς τάσεις και τα αντικείμενα εργασίας τους
  • Εξάλειψη της φυλετικής και μισθολογικής ανισότητας. Ίσες ευκαιρίες σε όλα τα φύλα
  • Διαφύλαξη των εργασιακών τους δικαιωμάτων (απεργία, συνδικαλισμός), βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων

Β. Ως προς την Ε.Ε. και την κοινωνία

  • Διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες. Οι συναλλασσόμενοι πάσης φύσεως υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο κι έτσι διασφαλίζουμε ότι είναι σύννομοι, τηρούν την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, ενστερνίζονται το business practice και σέβονται τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες
  • Περιβαλλοντική ευαισθησία η οποία εκφράζεται μέσα από την οικολογική μας πολιτική

Γ. Ως προς τους πελάτες μας

  • Το σύνθημα μας «Ασφάλεια-Ταχύτητα-Ομαλότητα». Εγγυόμαστε στους πελάτες μας την ασφαλή και αξιόπιστη εισαγωγή, διαχείριση και επαναπροώθηση των εμπορευμάτων τους εξαλείφοντας για εκείνους το στρες της όλης διαδικασίας. Διασφαλίζουμε την ομαλή έκβαση των διαδικασιών.

Gender

Male 80%
Female 20%

Education

High School 20%
Associate Degree 40%
Bachelor's Degree 20%
Post Graduate 20%

Age

18-25 - 10%
26-35 - 40%
36-45 - 40%
46+ 10%